UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ din BUCUREȘTI
FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ DUNĂREA - MAREA NEAGRĂ
FACULTATEA DE
INGINERIE MANAGERIALĂ
Sediul Universitații Ecologice din București
siglafudmn.jpg

Sediul Universității Ecologice din București

Info:

Prezentare:
Domeniu fundamental: Științe Inginerești
Specializarea acreditată:

        INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ
cursuri de zi cu durata studiilor de 4 ani

Competențe: ingineri manageri in sfera producției și
a serviciilor, experți în organismele interne și
internaționale, învățământ, cercetare.

      
backgrverde.jpgdsgn_206_line.jpgsigla-ueb.jpg

Programa partiala  anul I, II, III, IVsemestrul I, 2010-2011


Programari anul I, II, III, IV - examene sem. I si cursuri sem. II