Calificări Europene pentru Centrele Turistice din România
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

sigle3.png

FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ DUNĂREA - MAREA NEAGRĂ

siglafudmn.jpgdsgn_206_back.jpgdsgn_206_bg_3655.jpginvesteste.png

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

dsgn_206_bg_brown.jpg

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare"Titlul Proiectului: "Calificări Europene pentru Centrele Turistice din România"

Contract POSDRU: POSDRU/82/5.1/S/57743Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare””

Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România”

Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743

Publicat în data de : 30.08.2010

 

 

Nr. 10/10.08.2010

 

ANUNŢ ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE IT

 

1.Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră”,  în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Venus – Mangalia, Complex Calipso, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, organizează la  sediul menționat, procedura deschisă de :  de cercetare a pieţii – studiul pieții , conform Instrucţiunii nr. 26  a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind   efectuarea achizitiilor publice necesare implementării  proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1  procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la bugetul de stat  prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1., în vederea achiziționării de furnizare echipamente IT.

 2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/57743. Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România”

 

A. Obiectul contractului îl reprezintă achizitia de Echipamente IT:

 

cod CPV :

CPV: 30213100-6 CPV: 30123000-7
CPV: 30213300-8 CPV: 38652120-7
CPV: 48218000-9 CPV: 31224400-6
CPV: 48620000-0 CPV: 30195913-5

după cum urmează:

 

 

Nr.

Crt.

Descrierea Produsului

Cantitate

1.     

Furnizare Laptopuri

5

2.     

Furnizare computere – PC

Unitate + monitor

7

3.     

Furnizare pachete software pentru gestionarea licenţelor

12

4.     

Furnizare pachete software pentru sisteme de operare pentru computere persoanale PC

12

5.     

Furmizare multifunctională

 

1

6.     

Videoproiector

5

7.     

Flipchart

5

8.     

Cablare retea internet

7

 

B. Sursele de finanțare: Fondul Social European

C. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: Preţul cel mai scăzut.

D. Alte informaţii privind specificatiile tehnice si detaliile legate de achiziţia respectiva pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate la numărul de telefon 0241/731908,0751112444 persoana de contact Cristina Bodnăraș.

E.  Documenţia de atribuire poate fi obtinută în urma unei solicitari adresate achizitorului.

F. Ofertele pot fi transmise pană până la data de 18.10.2010, ora 10:00, la sediul Fundației Unervisitare Dunărea Marea Neagră, Complex Calipso , Venus – Mangalia, Județul Constanta, Cod poștal: 905500. Oferta va fi exprimată în lei şi se va specifica explicit valoarea TVA.

G. Răspunsul achizitorului va fi transmis în scris în data de 18 octombrie 2010, pâna la ora 17:00.

 

Manager de Proiect

Emil Bodnăraş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentația completă

privind achiziția de

echipamente IT